Moomin Language School on ainutlaatuinen, digitaalinen materiaali, jonka avulla lapsi oppii vierasta kieltä leikin ja pelin avulla. Se toimii osana päiväkodin ja koulun arkea. Ensimmäisen vuoden aikana lapsi oppii yli 500 uutta sanaa. Keskimäärin lapsi oppii 8-15 uutta sanaa viikossa. Sanoja ja fraaseja harjoitellaan ja kerrataan monipuolisesti useamman kerran viikossa, jotta lapsi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Moomin Language School -palvelun tuottaa kotimainen opetusteknologia-alan yritys Playvation Ltd, jonka emoyhtiö ja Suomen partneri on Promentor Solutions.

MIKSI KIELTÄ PITÄISI OPETELLA JO VARHAIN?

Tutkimusten mukaan paras aika oppia uusi kieli on 3-8-vuotiaana. Silloin lapsilla on herkkyyskausi, jonka aikana kielitaidon omaksuminen on helpointa.

Uuden kielen omaksuminen on lapselle pääomaa, josta on hyötyä koko elämän ajan. Myös uusi varhaiskasvatussuunnitelma edellyttää tutustumista vieraaseen kieleen.

ENGLANTIA PÄIVÄKOTIIN JA ALAKOULUUN

Tarjoamme kielenoppimiseen kokonaisratkaisun, jossa yhdistyvät yksilöllinen oppiminen oppimissovelluksen avulla ja sosiaalinen yhdessä oppiminen oman opettajan ja ryhmän kanssa leikkituokioissa. Palvelumme perustuu huolellisesti rakennettuun opetussuunnitelmaan, jossa jokaiselle arkipäivälle on tarjolla uutta, erilaista sisältöä

Opettajalle on laadittu valmis, yksityiskohtainen leikkituokio jokaiselle viikolle. Leikkituokio on oppitunnin mittainen, mutta sen voi jakaa myös osiin. Leikeissä lapsen viikolla oppimat sanat kerrataan leikkien ja laulaen. Laulut löytyvät valmiiksi laulettuna ja kuvamateriaalin voi tulostaa suoraan verkkosivuilta.

SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE

Moomin Language School on toimiva tapa opettaa lapselle suomen kieltä päiväkodissa. Sovellus toimii tabletilla ja sopii kaikille lapsille 3-vuotiaista ylöspäin.

Lapsi käyttää itsenäisesti sovellusta 5-15 minuuttia päivässä. Hauskojen tehtävien avulla hän oppii kieltä, eikä luku- tai kirjoitustaitoa tarvita. Samat sanat toistuvat peleissä aina viikon ajan, jonka jälkeen siirrytään uuteen teemaan. Kun peli etenee pidemmälle, fraasit ja virkkeet lisääntyvät ja monimutkaistuvat. Sanasto on monipuolista: arjen sanoja, luontoa ja myös numeroita, muotoja ym.

Lapsi etenee ja oppii omassa tahdissaan. Peliaika on opettajan säädettävissä, ja sillä varmistetaan, että lapsi viettää oppimisen parissa vain sen verran aikaa kuin hänen keskittymiskykynsä riittää. Pienissä paloissa opittu jää pitkäkestoiseen muistiin paremmin kuin kerralla ahmittu tieto. Näin estetään myös lapsen kuormittuminen.

ESIKOULUT

Varhaiskasvatussuunnitelma edellyttää sekä digiloikkaa että vieraaseen kieleen tutustumista. Moomin Language School on ainutlaatuinen, digitaalinen materiaali, jonka avulla lapsi oppii vierasta kieltä leikin ja pelin avulla. Kielenoppimisen lisäksi digitaalinen laite tulee tutuksi oppimisvälineenä ja lisää lapsen kouluvalmiutta.

Palvelun voi ottaa käyttöön myös lyhyeksi aikaa. Jo kolmessa kuukaudessa lapsi saa tuntuman englannin kieleen ja saa hyvän startin tulevaan kielenoppimiseen. Kuullessaan ja toistellessaan äidinkielisten ääntämiä sanoja lapsi omaksuu helpommin ääntämisen esikoulu- kuin kouluikäisenä. Lapsen herkkyysaika oppia kieliä on 3-8 vuoden iässä.

TUTUSTU MOOMIN LANGUAGE SCHOOL PALVELUUN

Lue lisää palvelusta Moomin Language Schoolin virallisilta kotisivuilta osoitteessa moominls.com.