fbpx

Palaa lomakkeelle

Promentor Web -kielikurssit palvelevat tehokkaasti opettajia ja opiskelijoita. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun opettaja yhdistää kontaktiopetuksen ja verkkosisällöt joustavaksi kokonaisuudeksi. Kurssit toimivat myös itseopiskelumateriaalina kotikäytössä etänä.

Promentor tarjoaa useita eri oppimisympäristöihin integroituja valmiita digitaalisia kielisisältöjä ja opettajille työkalut omien sisältöjen tuottamiseen ja käyttöön.

Nimike Taitotaso Kieli Kuvaus
PROMENTOR Englannin epäsäännölliset verbit kuvitettuna – aloittelija, perusmuodot A1 (1) Englannin epäsäännölliset verbit -kurssi sisältää kaikki englannin sanastolliseen ydinainekseen kuuluvat epäsäännölliset verbit. Kaikki verbit on äänitetty brittienglanniksi ja amerikanenglanniksi sekä kuvitettu valokuvalla, animaatiolla tai videolla. Englannin epäsäännölliset verbit -aloittelijakurssi sisältää eri tyyppisiä harjoituksia verbin perusmuodosta ja soveltuu niille, jotka ovat aloittelemassa epäsäännöllisten verbien opiskelua, esimerkiksi alakoululaisille.
PROMENTOR Englannin epäsäännölliset verbit kuvitettuna – edistynyt, perusmuodot ja imperfekti A1 (1) Englannin epäsäännölliset verbit -kurssi sisältää kaikki englannin sanastolliseen ydinainekseen kuuluvat epäsäännölliset verbit. Kaikki verbit on äänitetty brittienglanniksi ja amerikanenglanniksi sekä kuvitettu valokuvalla, animaatiolla tai videolla.  Englannin epäsäännölliset verbit edistyneille sisältää monipuolisia harjoituksia verbin perusmuodosta ja imperfektistä. Kurssi soveltuu koululaisille sekä niille, jotka haluavat kerrata epäsäännöllisiä verbejä tai tarvitsevat harjoitusta niiden kanssa.
PROMENTOR Englannin epäsäännölliset verbit kuvitettuna – taitaja, perusmuoto, imperfekti ja 3. muoto A1 (1) Englannin epäsäännölliset verbit -kurssi sisältää kaikki englannin sanastolliseen ydinainekseen kuuluvat epäsäännölliset verbit. Kaikki verbit on äänitetty brittienglanniksi ja amerikanenglanniksi sekä kuvitettu valokuvalla, animaatiolla tai videolla. Englannin epäsäännölliset verbit taitajille sisältää monipuolisia harjoituksia verbin perusmuodosta, imperfektistä ja 3. muodosta. Kurssi soveltuu koululaisille lukiolaisiin asti sekä niille, jotka haluavat kerrata epäsäännöllisiä verbejä tai tarvitsevat harjoitusta niiden kanssa.
PROMENTOR Active Expert – osa 1 B2-C1 (4-5) Active Expert on tehtäväpohjainen kielioppikurssi pitkän englanin opiskelijoille yläasteelle, lukioon ja ammatiopistoille sekä niille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kieliopin alueita. Kurssi on tarkoitettu edistyneille englannin opiskelijoille. Kurssi koostuu kieliopin teorista ja siihen liittyvistä harjoitustehtävistä. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssin jokainen osa sisältää listauksen kieliopin keskeisistä käsitteistä ja lyhenteistä. Kurssin ensimmäisessä osassa käsitellään substantiivia ja sen artikkelia, monikkoa ja genetiiviä sekä gerundia (ing-muotoa).
PROMENTOR Active Expert – osa 2 B2-C1 (4-5) Active Expert on tehtäväpohjainen kielioppikurssi pitkän englanin opiskelijoille yläasteelle, lukioon ja ammatiopistoille sekä niille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kieliopin alueita. Kurssi on tarkoitettu edistyneille englannin opiskelijoille. Kurssi koostuu kieliopin teorista ja siihen liittyvistä harjoitustehtävistä. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssin jokainen osa sisältää listauksen kieliopin keskeisistä käsitteistä ja lyhenteistä. Kurssin toisessa osassa käsitellään adjektiivia ja sen vertailua, adjektiivia substantiivina, kansallisuussanoja ja tärkeitä fraaseja rakenteella adjektiivi + prepositio.
PROMENTOR Active Expert – osa 3 B2-C1 (4-5)  Active Expert on tehtäväpohjainen kielioppikurssi pitkän englanin opiskelijoille yläasteelle, lukioon ja ammatiopistoille sekä niille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kieliopin alueita. Kurssi on tarkoitettu edistyneille englannin opiskelijoille. Kurssi koostuu kieliopin teorista ja siihen liittyvistä harjoitustehtävistä. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssin jokainen osa sisältää listauksen kieliopin keskeisistä käsitteistä ja lyhenteistä. Kurssin kolmannessa osassa käsitellään lukusanoja, pronomineja sekä aktiivia ja passiivia.
PROMENTOR Active Expert – osa 4 B2-C1 (4-5) Active Expert on tehtäväpohjainen kielioppikurssi pitkän englanin opiskelijoille yläasteelle, lukioon ja ammatiopistoille sekä niille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kieliopin alueita. Kurssi on tarkoitettu edistyneille englannin opiskelijoille. Kurssi koostuu kieliopin teorista ja siihen liittyvistä harjoitustehtävistä. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssin jokainen osa sisältää listauksen kieliopin keskeisistä käsitteistä ja lyhenteistä. Kurssin neljännen osan aiheena ovat modukset, aikamuodot, kestomuodot ja infinitiivi.
PROMENTOR Active Expert – osa 5 B2-C1 (4-5) Active Expert on tehtäväpohjainen kielioppikurssi pitkän englanin opiskelijoille yläasteelle, lukioon ja ammatiopistoille sekä niille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kieliopin alueita. Kurssi on tarkoitettu edistyneille englannin opiskelijoille. Kurssi koostuu kieliopin teorista ja siihen liittyvistä harjoitustehtävistä. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssin jokainen osa sisältää listauksen kieliopin keskeisistä käsitteistä ja lyhenteistä. Kurssin viidennessä osassa käsitellään apuverbejä CAN, MUST, MAY sekä SHALL ja WILL.
PROMENTOR Active Expert – osa 6 B2-C1 (4-5) Active Expert on tehtäväpohjainen kielioppikurssi pitkän englanin opiskelijoille yläasteelle, lukioon ja ammatiopistoille sekä niille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kieliopin alueita. Kurssi on tarkoitettu edistyneille englannin opiskelijoille. Kurssi koostuu kieliopin teorista ja siihen liittyvistä harjoitustehtävistä. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssin jokainen osa sisältää listauksen kieliopin keskeisistä käsitteistä ja lyhenteistä. Kurssin kuudennessa osassa käsitellään if-lausetta konditionaalin vastineena, konjunktiivia, kysymys- ja kieltolauseita sekä liitekysymyksiä.
PROMENTOR Active Expert – osa 7 B2-C1 (4-5) Active Expert on tehtäväpohjainen kielioppikurssi pitkän englanin opiskelijoille yläasteelle, lukioon ja ammatiopistoille sekä niille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kieliopin alueita. Kurssi on tarkoitettu edistyneille englannin opiskelijoille. Kurssi koostuu kieliopin teorista ja siihen liittyvistä harjoitustehtävistä. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssin jokainen osa sisältää listauksen kieliopin keskeisistä käsitteistä ja lyhenteistä. Kurssin seitsemännen osan aiheena ovat objektia vaativat verbit ja verbirakenteet (verbi + prepositio / ei prepositiota, verbi + gerundi).
PROMENTOR Active Expert – osa 8 B2-C1 (4-5) Active Expert on tehtäväpohjainen kielioppikurssi pitkän englanin opiskelijoille yläasteelle, lukioon ja ammatiopistoille sekä niille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kieliopin alueita. Kurssi on tarkoitettu edistyneille englannin opiskelijoille. Kurssi koostuu kieliopin teorista ja siihen liittyvistä harjoitustehtävistä. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssin jokainen osa sisältää listauksen kieliopin keskeisistä käsitteistä ja lyhenteistä. Kurssin kahdeksannessa osassa harjoitellaan epäsäännöllisiä verbejä, nominaalimuotoja ja epäsuoraa esitystä.
PROMENTOR Active Expert – osa 9 B2-C1 (4-5) Active Expert on tehtäväpohjainen kielioppikurssi pitkän englanin opiskelijoille yläasteelle, lukioon ja ammatiopistoille sekä niille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kieliopin alueita. Kurssi on tarkoitettu edistyneille englannin opiskelijoille. Kurssi koostuu kieliopin teorista ja siihen liittyvistä harjoitustehtävistä. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssin jokainen osa sisältää listauksen kieliopin keskeisistä käsitteistä ja lyhenteistä. Kurssin viimeisessä osassa harjoitellaan prepositioita ja konjuntioita, sanajärjestystä sekä välimerkkejä.
PROMENTOR Who’s Calling? – osa 1 A1-B2 (1-4) Tervetuloa puhelinenglannin kurssille! Kurssin ensimmäisessä osassa käsitellään puhelimeen vastaamista, tiedustellaan, onko tavoiteltu henkilö paikalla, yhdistetään puhelu, sovitaan tapaaminen sekä tarkistetaan ajankohtia ja suunnitelmia. Jokaisessa kappaleessa on esimerkkikeskustelujen lisäksi harjoituksia, jotka liittyvät kunkin kappaleen sanastoon, kielioppiin ja puhelinkeskusteluissa käytettyihin fraaseihin.
PROMENTOR Who’s Calling? – osa 2 A1-B2 (1-4) Tervetuloa puhelinenglannin kurssille! Kurssin toisessa osassa perutaan tapaamisia, jätetään viestejä automaattiseen puhelinvastaajaan ja kuunnellaan nauhoitettuja viestejä.
Lisäksi pyydetään soittajaa toistamaan puhelinnumero, tavaamaan nimi ja selventämään viesti ja harjoitellaan päättämään puhelu. Jokaisessa kappaleessa on esimerkkikeskustelujen lisäksi harjoituksia, jotka liittyvät kunkin kappaleen sanastoon, kielioppiin ja puhelinkeskusteluissa käytettyihin fraaseihin.
PROMENTOR Who’s Calling? – osa 3 A1-B2 (1-4) Tervetuloa puhelinenglannin kurssille! Kurssin kolmannessa osassa järjestellään asioita, sovitaan tapaamisista, tehdään ehdotuksia ja varauksia, tilataan taksi sekä vuokrataan auto. Lisäksi harjoitellaan muodollisen vs. puhekielen käyttöä. Kielioppiosiossa käsitellään liitekysymyksiä, prepositioita sekä verbin infinitiivin ja -ing muodon käyttöä. Harjoituspuolella mm. käytetään ruotsin foneettisia aakkosia tavaamiseen ja täydennetään puuttuvia osia puhelinkeskusteluissa.
PROMENTOR Who’s Calling? – osa 4 A1-B2 (1-4) Tervetuloa puhelinenglannin kurssille! Kurssin neljännessä osassa harjoitellaan tavaamista, kuunnellaan (äänitettyjä) viestejä ja käytetään lyhenteitä. Harjoituksissa käydään läpi erikoismerkkejä, usein käytettyjä lyhenteitä ja tehdään kuullun ymmärtämistehtäviä. Lisäksi käsitellään valituksia ja ongelmanratkaisua. Harjoituksissa on paljon sanastotehtäviä ja konjunktioiden käyttöä. Kielioppitehtävissä harjoitellaan tulevan ajan ilmaisuja.
PROMENTOR Active Intermediate – osa 1 A2-B1 (2-3) Active Intermediate on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A2-B1 tasoisille englannin kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat kielioppia ensimmäistä kertaa tai jotka haluavat kerrata unohtuneita asioita. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin ensimmäisessä osassa käsitellään substantiivia ja sen artikkelia, monikkoa ja genetiiviä.
PROMENTOR Active Intermediate – osa 2 A2-B1 (2-3) Active Intermediate on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A2-B1 tasoisille englannin kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat kielioppia ensimmäistä kertaa tai jotka haluavat kerrata unohtuneita asioita. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin toisessa osassa käsitellään gerundia (ing-muoto), adjektiivia ja sen vertailua, adjektiivia substantiivina sekä kansallisuussanoja.
PROMENTOR Active Intermediate – osa 3 A2-B1 (2-3) Active Intermediate on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A2-B1 tasoisille englannin kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat kielioppia ensimmäistä kertaa tai jotka haluavat kerrata unohtuneita asioita. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin kolmannessa osassa käsitellään tärkeitä fraaseja: adjektiivi + prepositio sekä adverbia ja sen vertailua.
PROMENTOR Active Intermediate – osa 4 A2-B1 (2-3) Active Intermediate on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A2-B1 tasoisille englannin kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat kielioppia ensimmäistä kertaa tai jotka haluavat kerrata unohtuneita asioita. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin neljännessä osassa opitaan lukusanoja, pronomineja sekä aktiivi- ja passiivimuotoja.
PROMENTOR Active Intermediate – osa 5 A2-B1 (2-3) Active Intermediate on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A2-B1 tasoisille englannin kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat kielioppia ensimmäistä kertaa tai jotka haluavat kerrata unohtuneita asioita. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin viidennessä osassa käsitellään moduksia, aikamuotoja sekä kestomuotoja.
PROMENTOR Active Intermediate – osa 6 A2-B1 (2-3) Active Intermediate on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A2-B1 tasoisille englannin kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat kielioppia ensimmäistä kertaa tai jotka haluavat kerrata unohtuneita asioita. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin kuudennessa osassa käsitellään infinitiiviä, sekä apuverbejä CAN, MUST, MAY, sekä SHALL, WILL, SHOULD ja WOULD.
PROMENTOR Active Intermediate – osa 7 A2-B1 (2-3) Active Intermediate on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A2-B1 tasoisille englannin kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat kielioppia ensimmäistä kertaa tai jotka haluavat kerrata unohtuneita asioita. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin seitsemännessä osassa käsitellään if-lausetta konditionaalin vastineena, kysymys- ja kieltolauseita sekä liitekysymyksiä.
PROMENTOR Active Intermediate – osa 8 A2-B1 (2-3) Active Intermediate on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A2-B1 tasoisille englannin kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat kielioppia ensimmäistä kertaa tai jotka haluavat kerrata unohtuneita asioita. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin kahdeksannessa osassa käsitellään objektia vaativia verbejä, verbejä preposition kanssa ja ilman, sekä epäsäännöllisiä verbejä.
PROMENTOR Active Intermediate – osa 9 A2-B1 (2-3) Active Intermediate on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A2-B1 tasoisille englannin kielen opiskelijoille, jotka opiskelevat kielioppia ensimmäistä kertaa tai jotka haluavat kerrata unohtuneita asioita. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin yhdeksännessä osassa käsitellään verbirakenteita, epäsuoraa esitystä, sekä prepositioita ja konjuktioita.
PROMENTOR Active Start – osa 1 A1-A2 (1-2) Active Start on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A1-A2 -tasoisille englannin kielen opiskelijoille. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin ensimmäisessä osassa käsitellään substantiivia ja sen artikkelia, monikkoa ja genetiiviä.
PROMENTOR Active Start – osa 2 A1-A2 (1-2) Active Start on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A1-A2 -tasoisille englannin kielen opiskelijoille. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin toisessa osassa käsitellään adjektiivia ja sen vertailua, kansallisuussanoja sekä adverbia ja sen vertailua.
PROMENTOR Active Start – osa 3 A1-A2 (1-2) Active Start on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A1-A2 -tasoisille englannin kielen opiskelijoille. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin kolmannessa osassa opitaan lukusanoja, pronomineja sekä aikamuotoja ja imperatiivia.
PROMENTOR Active Start – osa 4 A1-A2 (1-2) Active Start on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A1-A2 -tasoisille englannin kielen opiskelijoille. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin neljännessä osassa aiheena ovat kestomuodot ja tärkeät fraasit: adjektiivi + prepositio.
PROMENTOR Active Start – osa 5 A1-A2 (1-2) Active Start on tehtäväpohjainen kielioppikurssi A1-A2 -tasoisille englannin kielen opiskelijoille. Kaikki kielioppiosiossa olevat esimerkkilauseet on myös äänitetty. Kurssi sisältää runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä. Kurssin viidennessä osassa käsitellään epäsäännöllisiä verbejä sekä prepositioita ja konjunktioita.
PROMENTOR Curso Basico – Hotellin vastaanotossa, osa 1 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin ensimmäisessä osassa käydään läpi tavallisimmat hotelliasumiseen liittyvät asiat, kun suomalainen pariskunta saapuu hotellin vastaanottoon. Opit ja harjoittelet mm. tervehdyksiä ja esittelyjä, monikon muodostusta ja verbien ja adjektiivien taivutusta ja kuullun ymmärtämistä.
PROMENTOR Curso Basico – Kahvilassa, osa 2 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin toisessa osassa mennään kahville ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Opit ja harjoittelet mm. kahvilassa tilaamista, kellonaikoja, kysymyssanoja, verbitaivutusta (preesens) omistuspronomineja ja kuullun ymmärtämistä.
PROMENTOR Curso Basico – Postissa, osa 3 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin kolmannessa osassa asioidaan postissa ja pankkiautomaatilla sekä opitaan myös kysymään hintaa ja sopimaan tapaaminen. Opit ja harjoittelet mm. ajanilmaisuja, verbitaivutusta (preesens), objektiivipronomineja (akkusatiivi) ja kuullun ymmärtämistä.
PROMENTOR Curso Basico – Uimarannalla, osa 4 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin neljännessä osassa vietetään päivää uimarannalla sekä opitaan vertailuja ja kuvailemaan ulkonäköä. Lisäksi puhutaan säästä. Opit ja harjoittelet mm. adjektiivien vertailua, demonstratiivipronomineja, verbitaivutusta (preesens) ja kuullun ymmärtämistä.
PROMENTOR Curso Basico – Autovuokraamossa, osa 5 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin viidennessä osassa asioidaan autovuokraamossa, kun halutaan vuokrata auto maaseuturetkeä varten. Kun kaikki ei sujukaan ongelmitta, päädytään poliisiasemalle. Opit ja harjoittelet mm. kertomaan lyhyesti menneestä tapahtumasta, ilmaisemaan mielipiteesi, yksinkertaisen perfektin muodostusta, objetiivipronomineja (datiivi), itsenäisiä possessiivipronomineja ja kuullun ymmärtämistä.
PROMENTOR Curso Basico – Ravintolassa, osa 6 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin kuudennessa osassa vietetään ystävien kanssa hauska ilta espanjalaisessa ravintolassa, tutustutaan tyypillisimpiin ruokalajeihin ja opitaan tilaamaan ravintolassa. Opit ja harjoittelet mm. ruokasanastoa, imperfektin muodostusta, imperatiivia, konditionaalia, relatiivipronomineja ja kuullun ymmärtämistä.
PROMENTOR Curso Basico – Ostoksilla, osa 7 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin seitsemännessä osassa ollaan ostoksilla, etsitään uusia kenkiä ja tutustutaan espanjalaisten pukeutumiseen. Opit ja harjoittelet mm. vaatesanastoa, värejä, materiaaleja, ostosfraaseja, indefiniittipronomineja, perfektiä, pluskvamperfektiä ja kuullun ymmärtämistä.
PROMENTOR Curso Basico – Matkatoimistossa, osa 8 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin kahdeksannessa osassa suomalainen pariskunta asioi matkatoimistossa, koska on viihtynyt Espanjassa niin hyvin, että haluaa pidentää lomaa. Opit ja harjoittelet mm. prepositioita, persoonapronominien prepositiomuotoja ja kuullun ymmärtämistä.
PROMENTOR Curso Basico – Illan vietossa, osa 9 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin yhdeksännessä osassa vietetään loman viimeistä iltaa flamenco-musiikkiin ja -kulttuuriin tutustuen. Opit ja harjoittelet mm. Flamencomusiikin taustoja, soittimia, subjuntiivin preesensin muodostusta ja käyttöä sekä kertaat substantiiveja ja adjektiiveja.
PROMENTOR Curso Basico – Ongelmia lentokentällä, osa 10 A1-A2 (1-2) Suunnitteletko matkaa Espanjaan tai johonkin muuhun espanjankieliseen maahan? Curso Básico on multimediakurssi, joka on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut espanjan kielestä ja kulttuurista. Kurssi sisältää paljon tärkeää matkailusanastoa ja -fraaseja, ja henkilöhahmojen kautta pääset tutustumaan sekä Espanjan espanjan että Latinalaisen Amerikan espanjan ääntämykseen. Kurssin viimeisessä osassa loma on loppumassa ja ollaan lentokentällä. Kentällä tulee kiire eikä passia löydy mistään. Opit ja harjoittelet mm. lentokenttäsanastoa ja -fraaseja, adjektiiveja, vastakohtia ja kuullun ymmärtämistä sekä kertaat verbejä (preesens, perfekti, subjunktiivi).
PROMENTOR Vem ringer? – osa 1 A1-B2 (1-4) Tervetuloa puhelinruotsin kurssille! Kurssin ensimmäisessä osassa käsitellään puhelimeen vastaamista, tiedustellaan, onko tavoiteltu henkilö paikalla, yhdistetään puhelu, sovitaan tapaamisesta sekä tarkistetaan ajankohtia ja suunnitelmia. Jokaisessa kappaleessa on esimerkkikeskustelujen lisäksi harjoituksia, jotka liittyvät kunkin kappaleen sanastoon, kielioppiin ja puhelinkeskusteluissa käytettyihin fraaseihin.
PROMENTOR Vem ringer? – osa 2 A1-B2 (1-4) Tervetuloa puhelinruotsin kurssille! Kurssin toisessa osassa perutaan tapaamisia, jätetään viestejä automaattiseen puhelinvastaajaan ja kuunnellaan nauhoitettuja viestejä.
Lisäksi pyydetään soittajaa toistamaan puhelinnumero, tavaamaan nimi ja selventämään viesti ja harjoitellaan päättämään puhelu. Jokaisessa kappaleessa on esimerkkikeskustelujen lisäksi harjoituksia, jotka liittyvät kunkin kappaleen sanastoon, kielioppiin ja puhelinkeskusteluissa käytettyihin fraaseihin.
PROMENTOR Vem ringer? – osa 3 A1-B2 (1-4) Tervetuloa puhelinruotsin kurssille! Kurssin kolmannessa osassa järjestellään asioita, sovitaan tapaamisista, tehdään ehdotuksia ja varauksia, tilataan taksi sekä vuokrataan auto. Lisäksi harjoitellaan muodollisen vs. puhekielen käyttöä. Kielioppiosiossa käsitellään liitekysymyksiä, prepositioita sekä verbin infinitiivin käyttöä. Harjoituspuolella mm. käytetään ruotsin foneettisia aakkosia tavaamiseen ja täydennetään puuttuvia osia puhelinkeskusteluissa.
PROMENTOR Vem ringer? – osa 4 A1-B2 (1-4) Tervetuloa puhelinruotsin kurssille! Kurssin neljännessä osassa harjoitellaan tavaamista, kuunnellaan (äänitettyjä) viestejä ja käytetään lyhenteitä. Harjoituksissa käydään läpi erikoismerkkejä, usein käytettyjä lyhenteitä ja tehdään kuullun ymmärtämistehtäviä. Lisäksi käsitellään valituksia ja ongelmanratkaisua. Harjoituksissa on paljon sanastotehtäviä ja konjunktioiden käyttöä. Kielioppitehtävissä harjoitellaan tulevan ajan ilmaisuja.
PROMENTOR Grundkurs Svenska – osa 1 A1-A2 (1-2) Ruotsin kielioppikurssi soveltuu kaikille aloittelijasta aina korkeammalla tasolla opiskeleviin. Kurssi antaa selkeän ja johdonmukaisen kuvan ruotsin perusrakenteista. Kun kielioppi on hallussa, kielenopiskeluun on helppo lähteä lisäämään sanasto- ja keskusteluharjoituksia. Kielioppikurssin avulla voi myös palauttaa mieleen vanhat opit ja siistiä jo olemassa olevaa kielitaitoa. Kurssin ensimmäisessä osassa käsitellään substantiiveja ja genetiivejä.
PROMENTOR Grundkurs Svenska – osa 2 A1-A2 (1-2) Ruotsin kielioppikurssi soveltuu kaikille aloittelijasta aina korkeammalla tasolla opiskeleviin. Kurssi antaa selkeän ja johdonmukaisen kuvan ruotsin perusrakenteista. Kun kielioppi on hallussa, kielenopiskeluun on helppo lähteä lisäämään sanasto- ja keskusteluharjoituksia. Kielioppikurssin avulla voi myös palauttaa mieleen vanhat opit ja siistiä jo olemassa olevaa kielitaitoa. Kurssin toisessa osassa käsitellään adjektiiveja ja prepositioita.
PROMENTOR Grundkurs Svenska – osa 3 A1-A2 (1-2) Ruotsin kielioppikurssi soveltuu kaikille aloittelijasta aina korkeammalla tasolla opiskeleviin. Kurssi antaa selkeän ja johdonmukaisen kuvan ruotsin perusrakenteista. Kun kielioppi on hallussa, kielenopiskeluun on helppo lähteä lisäämään sanasto- ja keskusteluharjoituksia. Kielioppikurssin avulla voi myös palauttaa mieleen vanhat opit ja siistiä jo olemassa olevaa kielitaitoa. Kurssin kolmannessa osassa käsitellään verbejä ja adverbejä.
PROMENTOR Grundkurs Svenska – osa 4 A1-A2 (1-2) Ruotsin kielioppikurssi soveltuu kaikille aloittelijasta aina korkeammalla tasolla opiskeleviin. Kurssi antaa selkeän ja johdonmukaisen kuvan ruotsin perusrakenteista. Kun kielioppi on hallussa, kielenopiskeluun on helppo lähteä lisäämään sanasto- ja keskusteluharjoituksia. Kielioppikurssin avulla voi myös palauttaa mieleen vanhat opit ja siistiä jo olemassa olevaa kielitaitoa. Kurssin neljännessä osassa käsitellään perus- ja järjestyslukuja ja pronomineja.
PROMENTOR Grundkurs Svenska – osa 5 A1-A2 (1-2) Ruotsin kielioppikurssi soveltuu kaikille aloittelijasta aina korkeammalla tasolla opiskeleviin. Kurssi antaa selkeän ja johdonmukaisen kuvan ruotsin perusrakenteista. Kun kielioppi on hallussa, kielenopiskeluun on helppo lähteä lisäämään sanasto- ja keskusteluharjoituksia. Kielioppikurssin avulla voi myös palauttaa mieleen vanhat opit ja siistiä jo olemassa olevaa kielitaitoa. Kurssin viidennessä osassa käsitellään konjunktioita ja sanajärjestystä.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 1 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin ensimmäisessä osassa käsitellään sukusääntöjä ja monikon päätteitä, epämääräistä ja määräistä artikkelia ja niiden käyttöä.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 2 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin toisessa osassa käsitellään sijamuotoja ja niiden käyttöä: nominatiivia, akkusatiivia, datiivia ja genetiiviä.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 3 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin kolmannessa osassa käsitellään pronomineja.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 4 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä.  Kurssin neljännessä osassa käsitellään prepositioita ja opitaan, mitä sijamuotoja ne vaativat.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 5 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin viidennessä osassa käsitellään verbin preesensiä, heikkojen ja vahvojen verbien taivutusta, epäsäännöllisiä verbejä sekä eriäviä yhdysverbejä.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 6 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin kuudennessa osassa käsitellään verbin perfektiä, heikkoja ja vahvoja verbejä sekä apuverbejä haben/sein.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 7 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin seitsemässä osiossa käsitellään werden-verbiä, futuuria, konditionaalia ja passiivia sekä lukusanoja.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 8 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin kahdeksannessa osassa käsitellään modaaliapuverbejä ja infinitiivin käyttöä (+ zu / ilman zu).
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 9 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin yhdeksännessä osassa käsitellään adjektiivien heikkoa ja vahvaa taivutusta.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – osa 10 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin kymmenennessä osassa käsitellään päälauseen, sivulauseen ja kysymyslauseen sanajärjestystä.
PROMENTOR Deutsche Grammatik – Kulttuuriosio – Tehtäviä, osa 11 A1-A2 (1-2) Deutsche Grammatik on laaja saksan kielioppikurssi, joka sopii sekä alkeisopiskelijoille että niille, jotka jo tuntevat saksan kielen vaikeitakin rakenteita. Kurssi on suunniteltu helposti ja nopeasti omaksuttavaksi, ja se sisältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssin kulttuuriosio sisältää harjoitustehtäviä seuraavista aiheista: maiden nimet, kansallisuudet, sukulaiset, kohtaamisia, värit ja ruokailusanasto.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – osa 1 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla. Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin ensimmäisessä osassa päästään mukaan nuoren suomalaisen pariskunnan arki-illan viettoon. Tehtäväosiossa harjoitellaan sanaston ohella mm. verbityyppejä, nominatiivia ja partitiivia.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – osa 2 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin toisessa osassa tutututaan ulkomaalaiseen mieheen, joka on asunut pian puolitoista vuotta Suomessa ja löytää nyt työpaikan. Tehtäväosiossa harjoitellaan sanaston ja kuullun ymmärtämisen ohella mm. verbityyppejä, astevaihteluverbejä ja kysymyssanoja.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – osa 3 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin kolmannessa osassa tavataan vanha pariskunta, joiden lapset ovat jo aikusia ja jotka itse ovat isovanhempia. Tehtäväosassa harjoitellaan sanaston ja kuullun ymmärtämisen ohella mm. vastakohtia, partitiivia ja sivulauseita.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – osa 4 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin neljännessä osassa seurataan 8-vuotiaiden kaksospoikien perheen vauhdikasta arkea ja soitetaan poliisille. Tehtäväosiossa harjoitellaan mm. sanastoa, kuullun ymmärtämistä sekä myönteistä ja kielteistä lauserakennetta.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – osa 5 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin viidennessä osassa tavataan entinen poliisin vaimo, joka nyt asuu yksinään. Hänen kanssaan käydään sisävesiristeilyllä. Tehtäväosiossa harjoitellaan mm. sanastoa, kuullun ymmärtämistä, vastakohtaverbejä ja monikoita.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – osa 6 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin kuudennessa osassa tutustutaan nuoreen, yksin asuvaan naiseen, joka on pyörätuolissa, koska on luokkaantunut autokolarissa. Hän on kuitenkin hyväntuulinen, eläväinen ihminen, jolla käy usein vieraita. Tehtäväosiossa harjoitellaan mm. sanastoa, ajanilmauksia, pronomineja, monikon genetiiviä ja opitaan tunnistamaan lauseen tekijä.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – osa 7 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin seitsemännessä osassa seikkailee yksilapsinen perhe, jonka tytär eksyy, soittaa kotiin ja yrittää kuvailla äidille, missä on. Tehtäväosiossa harjoitellaan mm. sanastoa, kuullun ymmärtämistä, objektia sekä lauseiden muodostusta.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – osa 8 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin kahdeksannessa osassa tutustuaan erään poikamiehen elämään ja lähdetään hänen kanssaan ulos viettämään iltaa. Tehtäväosiossa harjoitellaan mm. sanastoa, paikallissijojen käyttöä, verbivastakohtia ja passiivimuotoja.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – osa 9 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin yhdeksännessa osassa tavataan nuori kampaajaksi opiskeleva nainen, joka asuu vuokralla talossa. Hän pääsee yllättäen mukaan alansa messuille ja reissu on todella onnistunut. Tehtäväosiossa harjoitellaan sanaston ja kuullun ymmärtämisen ohella mm. numeroita, järjestyslukuja ja passiivin perfektiä ja pluskvamperfektiä.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – 10 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin kymmenennessä osassa tavataan talon toinen poikamies, joka on suomenruotsalainen taitelijasielu, ja mennään hänen kanssaan kirjailijapiirin tapaamiseen. Tehtäväosiossa harjoitellaan sanastoa, johdettuja sanoja, monikkomuotoja, pronomineja ja rektioita.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – 11 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin toiseksi viimeisessä osassa tutustuaan talon äänekkäimpiin asukkaisiin, pariskuntaan, jotka ovat useimmista asioista eri mieltä. Nyt he valmistelevat miehen tulevaa syntymäpäiväjuhlaa, johon on kutsuttu paljon vieraita. Tehtäväosiossa harjoitellaan sanastoa, sanojen johtamista, lauserakenteita, omistusliitteitä sekä yhdyssanoja.
PROMENTOR Suomea 3 kerroksessa – 12 B1 (3) Suomea 3 kerroksessa (Finnish on Three Levels) on uudenlainen kielikurssi, joka on tehokas ja oppijan mukaan muuntuva. Oletpa keksijä, kokeilija, mallin kautta oppija tai soveltaja, voit kerrankin lähestyä kieltä omalla, juuri sinulle sopivalla tavalla.  Kurssissa tutustutaan yhden kerrostalon asukkaisiin. Kurssin jokainen osa sisältää kielioppiosion. Kurssin viimeisessä osassa vietetään syntymäpäiväjuhlaa, johon on kutsuttu paljon vieraita. Lopussa sankari yllätetään jännittävällä lahjalla… Tehtäväosiossa harjoitellaan mm. sanastoa, sanojen johtamista, joka-sanaa ja vertailua.
PROMENTOR Johdatus venäjään – Kyrilliset aakkoset, osa 1 A1 (1) Johdatus venäjään on venäjän alkeiskurssi. Kurssi harjoituksineen perehdyttää käyttäjän kyrillisiin aakkosiin, jokapäiväisiin fraaseihin ja hyödyllisiin arkipäivän keskustelutilanteisiin. Kurssi sisältää runsaasti syntyperäisten venäläisten lausumia esimerkkejä, ja kielistudion avulla käyttäjä oppii ääntämään kieltä juuri oikealla tavalla. Kirjastoissa on käytössä kurssin translitteroitu versio. Kurssin ensimmäisessä osassa tutustutaan kyrillisiin aakkosiin.
PROMENTOR Johdatus venäjään – Lukusanat / Hinnat, osa 2 A1 (1) Johdatus venäjään on venäjän alkeiskurssi. Kurssi harjoituksineen perehdyttää käyttäjän kyrillisiin aakkosiin, jokapäiväisiin fraaseihin ja hyödyllisiin arkipäivän keskustelutilanteisiin. Kurssi sisältää runsaasti syntyperäisten venäläisten lausumia esimerkkejä, ja kielistudion avulla käyttäjä oppii ääntämään kieltä juuri oikealla tavalla. Kirjastoissa on käytössä kurssin translitteroitu versio. Kurssin toisessa osassa harjoitellaan lukusanoja ja hintoja.
PROMENTOR Johdatus venäjään – Päivämäärät, osa 3 A1 (1) Johdatus venäjään on venäjän alkeiskurssi. Kurssi harjoituksineen perehdyttää käyttäjän kyrillisiin aakkosiin, jokapäiväisiin fraaseihin ja hyödyllisiin arkipäivän keskustelutilanteisiin. Kurssi sisältää runsaasti syntyperäisten venäläisten lausumia esimerkkejä, ja kielistudion avulla käyttäjä oppii ääntämään kieltä juuri oikealla tavalla. Kirjastoissa on käytössä kurssin translitteroitu versio. Kurssin kolmannessa osassa harjoitellaan päivämääriä, viikonpäiviä ja kuukausia sekä juhla- ja vapaapäiviä.
PROMENTOR Johdatus venäjään – Puhelinasiointi, osa 4 A1 (1) Johdatus venäjään on venäjän alkeiskurssi. Kurssi harjoituksineen perehdyttää käyttäjän kyrillisiin aakkosiin, jokapäiväisiin fraaseihin ja hyödyllisiin arkipäivän keskustelutilanteisiin. Kurssi sisältää runsaasti syntyperäisten venäläisten lausumia esimerkkejä, ja kielistudion avulla käyttäjä oppii ääntämään kieltä juuri oikealla tavalla. Kirjastoissa on käytössä kurssin translitteroitu versio. Kurssin neljännessä osassa harjoitellaan puhelimessa asiointia.
PROMENTOR Johdatus venäjään – Matkustaminen, osa 5 A1 (1) Johdatus venäjään on venäjän alkeiskurssi. Kurssi harjoituksineen perehdyttää käyttäjän kyrillisiin aakkosiin, jokapäiväisiin fraaseihin ja hyödyllisiin arkipäivän keskustelutilanteisiin. Kurssi sisältää runsaasti syntyperäisten venäläisten lausumia esimerkkejä, ja kielistudion avulla käyttäjä oppii ääntämään kieltä juuri oikealla tavalla. Kirjastoissa on käytössä kurssin translitteroitu versio. Kurssin viidennen osan aiheena on matkustaminen: lipun osto, tien kysymynen, kyltit.
PROMENTOR Johdatus venäjään – Kohtaamiset, osa 6 A1 (1) Johdatus venäjään on venäjän alkeiskurssi. Kurssi harjoituksineen perehdyttää käyttäjän kyrillisiin aakkosiin, jokapäiväisiin fraaseihin ja hyödyllisiin arkipäivän keskustelutilanteisiin. Kurssi sisältää runsaasti syntyperäisten venäläisten lausumia esimerkkejä, ja kielistudion avulla käyttäjä oppii ääntämään kieltä juuri oikealla tavalla. Kirjastoissa on käytössä kurssin translitteroitu versio. Kurssin kuudennen osan aiheena on kohtaamiset, mm. tervehdykset, hyvästelyt, esittäytyminen, kuulumisten vaihto, toivotukset ja kohteliaisuudet.
PROMENTOR Johdatus venäjään – Ravintolassa, 0sa 7 A1 (1) Johdatus venäjään on venäjän alkeiskurssi. Kurssi harjoituksineen perehdyttää käyttäjän kyrillisiin aakkosiin, jokapäiväisiin fraaseihin ja hyödyllisiin arkipäivän keskustelutilanteisiin. Kurssi sisältää runsaasti syntyperäisten venäläisten lausumia esimerkkejä, ja kielistudion avulla käyttäjä oppii ääntämään kieltä juuri oikealla tavalla. Kirjastoissa on käytössä kurssin translitteroitu versio. Kurssin seitsemännessä osassa harjoitellaan ravintolassa asiointia, ravintolasanastoa ja Venäjän kulttuuriin kuuluvia maljapuheita.
PROMENTOR Johdatus venäjään – Hätätilanteet, osa 8 A1 (1) Johdatus venäjään on venäjän alkeiskurssi. Kurssi harjoituksineen perehdyttää käyttäjän kyrillisiin aakkosiin, jokapäiväisiin fraaseihin ja hyödyllisiin arkipäivän keskustelutilanteisiin. Kurssi sisältää runsaasti syntyperäisten venäläisten lausumia esimerkkejä, ja kielistudion avulla käyttäjä oppii ääntämään kieltä juuri oikealla tavalla. Kirjastoissa on käytössä kurssin translitteroitu versio. Kurssin kahdeksannessa osassa käsitellään hätätilanteita.