fbpx

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Promentor Solutions Oy noudattaa EU:n tietosuojadirektiiviä. Tämä Tietosuojakäytäntö kertoo, minkä tyyppisiä tietoja Promentor Solutions Oy kerää käyttäessänne palveluamme, miksi keräämme tätä tietoa ja mihin sitä käytetään.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

Promentor Web on digitaalinen palvelu (jäljempänä ”Palvelu”), jonka tarkoitus on opettaa vieraita kieliä. Palvelun omistaja ja kehittäjä on Promentor Solutions Oy (jäljempänä ”me”). Palvelu sisältää verkkosivuja (jäljempänä ”Verkkosivut”) ja verkkosovelluksia (jäljempänä ”Verkkosovellukset”) osoitteissa promentor.fi ja promentor.net. Verkkosovelluksia kutsutaan jäljempänä yhdessä Sovelluksiksi.

Olemme sitoutuneet suojelemaan käyttäjiemme (jäljempänä ”Käyttäjät”) yksityisyyttä. Tältä sivulta löydät toimintaperiaatteemme tiedonkeruun, tietojen käytön ja henkilötietojen luovuttamisen suhteen silloin, kun te tai huoltajuutenne alaisuudessa oleva lapsi käytätte Palvelua.

Henkilötiedot (jäljempänä ”Henkilötiedot”) viittaavat kaikkeen informaatioon, jota keräämme ja tallennamme elektronisessa tai kirjallisessa muodossa, ja jonka avulla on kohtuullisella vaivalla mahdollista tunnistaa teidät yksittäisenä luonnollisena henkilönä.

Käytämme Henkilötietoja vain Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Valitsemalla Palvelussa kohdan ”Hyväksy tietosuojakäytäntö” ja käyttämällä Palvelua hyväksyt, että keräämme ja käytämme Henkilötietojanne tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti. Ellei Tietosuojakäytännössä toisin mainita, Tietosuojakäytännössä ja Palvelun Käyttöehdoissa käytetyt termit vastaavat merkitykseltään toisiaan.

Luovutamme Henkilötietoja kolmansille osapuolille vain tässä Tietosuojakäytännössä kuvatuin ehdoin. Pidätämme oikeuden työllistää kolmansia osapuolia (julkisyhteisöjä, yrityksiä, yksityishenkilöitä, jne.) tuottamaan ja tarjoamaan Palvelua, tai suorittamaan Palveluun liittyviä tehtäviä, tai avustamaan meitä Palvelun keräämien tietojen analysoinnissa. Nämä kolmannet osapuolet sitoutuvat olemaan eteenpäin luovuttamatta Henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin heille määrätyn tehtävän suorittamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÖ JA TIETOJEN KERUU

Keräämme kahdenlaisia tietoja: tietoa, jonka luovutatte meille suoraan ja tietoa, jonka keräämme automaattisesti käyttäessänne Palvelua.

Tietoa, jonka luovutatte meille suoraan, voitaisiin käyttää tunnistamaan teidät yksilönä. Tällainen henkilöivä tieto saattaa sisältää muun muassa sähköpostiosoitteen, nimen, valokuvan, videon tai puhelinnumeron. Huomatkaa, että saatamme yhdistää luovuttamianne tietoja sellaiseen yksityiseen tietoon, jota muut asiakkaamme ovat luovuttaneet meille, ja näin muodostaa uutta yksilöivää tietoa. Me emme myy Henkilötietoja tai luovuta niitä kolmansille osapuolille muuten kuin Palvelun tuottamista tai sen kehittämistä varten. Teillä on aina oikeus kieltäytyä luovuttamasta meille yksilöivää tietoa, kuitenkin sillä varauksella, että kieltäytyminen saattaa estää teitä käyttämästä joitakin Palvelun ominaisuuksia.

Tieto, jota keräämme käyttäessänne Palvelua, on pääasiassa informaatiota, jota ei voida käyttää yksilöimään teitä henkilönä. Tällainen ei-yksilöivä tieto sisältää informaatiota, jota Sovellukset tai verkkoselaimenne lähettävät meille automaattisesti.

Ei-yksilöivä tieto, jonka verkkoselaimenne lähettää meille käyttäessänne Palvelua, saattaa sisältää muun muassa tietokoneenne julkisen IP-osoitteen, selaintyypin, selainversion, Palvelun sivun, jolla vierailette, vierailunne kellonajan ja päivämäärän, vierailuun käyttämänne ajan, evästeet ja muun tilastotiedon.

Kun käytätte Palvelua Sovelluksien välityksellä, saatamme kerätä automaattisesti ei-yksilöivää tietoa, kuten muun muassa käyttämänne tietokoneen tai mobiililaitteen tyypin, laitetunnuksen, IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän, selainversion ja muun tilastotiedon.

Kun käytätte Palvelua Tietokoneen tai Mobiilisovelluksen välityksellä, keräämme automaattisesti myös käyttäjäkohtaista, oppimisprosessiin liittyvää tietoa. Tämä tieto voi sisältää mitä tahansa informaatiota jota Tietokone tai Mobiilisovellus saa käyttöönsä laitteen käyttöjärjestelmältä, joka saadaan laitteen syöttölaitteilta. Tällaisia syöttölaitteita voivat olla muun muassa kosketusnäyttö, näppäimistö, hiiri tai mikrofoni. Oppimisprosessiin liittyvää tietoa käytetään Palvelun tarjoamiseen, kehittämiseen, Käyttäjien oppimiskehityksen visualisointiin, sekä kerätyn tiedon alkuperäisessä, että käsitellyssä muodossaan.

EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka saattavat sisältää anonyymin, mutta yksilöllisen tunnisteen. Verkkosivu lähettää evästeen selaimellenne, joka tallentaa sen tietokoneenne massamuistiin.

Me käytämme evästeitä Verkkosivuillamme henkilötietojen keräämiseen. Voitte asettaa selaimenne kieltäytymään kaikista evästeistä tai ilmoittamaan, kun evästettä ollaan lähettämässä. Evästeistä kieltäytyminen saattaa estää teitä käyttämästä joitakin Palvelun ominaisuuksia.

LAPSISTA KERÄTTY TIETO

Palvelu ei ota suoraan yhteyttä keneenkään alle kuusitoistavuotiaaseen (16) (jäljempänä ”Lapsi” tai ”Lapset”) ilman vanhemman tai laillisen huoltajan suostumusta.

Keräämme Lapsilta Henkilötietoja. Jos olette vanhempi tai huoltaja ja Lapsenne tai Palveluntarjoaja on luovuttanut meille Henkilötietoja ilman suostumustanne, olkaa hyvä ja ottakaa meihin yhteyttä. Mikäli saamme tietoomme, että meillä on hallussa Lapsen Henkilötietoja ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, ryhdymme välittömästi toimenpiteisiin poistaaksemme tiedot palvelimeltamme.

YHTEYDENOTOT JA SUORAMARKKINOINTI

Saatamme käyttää Henkilötietojanne lähettääksemme teille uutiskirjeitä, markkinointimateriaalia tai muuta informaatiota, jonka uskomme kiinnostavan teitä. Voitte kieltäytyä mistä tahansa tällaisesta materiaalista ilmoittamalla asiasta meille.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KANSAINVÄLISESTI

Jaamme Henkilötietoja vain tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tietonne, mukaan lukien Henkilötiedot, saatetaan siirtää ja tallentaa tietokantapalvelimelle, jotka sijaitsevat toisessa osavaltiossa, maakunnassa, maassa tai muulla hallintoalueella, ja jonka tietosuojalainsäädäntö saattaa poiketa oman hallintoalueenne tietosuojalainsäädännöstä.

Jos asutte EU:n ulkopuolella ja luovutatte meille yksilöivää tietoa, huomatkaa, että siirrämme tiedot, mukaan lukien Henkilötiedot, tietokantapalvelimellemme EU:n sisäpuolelle ja käsittelemme niitä siellä.

Henkilötietoja ei koskaan siirretä tietokantapalvelimille EU:n ulkopuolelle.

Tämän Tietosuojakäytännön hyväksyminen ja yksilöivän tiedon luovuttaminen merkitsee edellä mainitun tiedonsiirron hyväksymistä.

TIEDONSIIRRON JA -TALLENNUKSEN SALAAMINEN

Henkilötietojenne turvaaminen on meille äärimmäisen tärkeää, mutta huomatkaa, ettei mikään verkossa tapahtuva tiedonsiirtomenetelmä ole 100% turvallinen.

Kaikki kommunikaatio palvelimemme ja Sovellusten välillä käyttää TLS/SSL-salausprotokollaa. Verkko- ja tietokantapalvelimiamme päivitetään säännöllisesti, ja niitä ylläpitävät alan asiantuntijat.

Kaikki mahdolliset Henkilötietoja sisältävät kirjalliset kopiot säilytetään lukituissa arkistoissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu. Kaikki mahdolliset Henkilötietoja sisältävät kirjalliset kopiot hävitetään asianmukaisesti silppuamalla tai polttamalla.

OIKEUS HENKILÖTIETOJEN TARKASTELUUN JA OIKAISUUN

Teillä on oikeus kieltää Henkilötietojenne käyttäminen suoramarkkinointia, etämyyntiä, mielipidemittauksia ja/tai markkinointitutkimuksia varten. Teillä on oikeus vaatia oikaisua virheelliseen tai puutteelliseen tietoon tiedottamalla rekisteriä pitävää tahoa (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”), joka on vastuussa tietojen keräämisestä ja käyttämisestä. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät alta.

Teillä on oikeus päästä käsiksi teitä koskeviin Henkilötietoihin, joita säilytetään palvelimellamme (jäljempänä ”Rekisteröidyn Pyyntö”). Rekisteröidyn Pyyntö tulee toimittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna dokumenttina Rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn Pyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti Rekisterinpitäjälle hänen pääasiallisessa toimipisteessään. Rekisteröidyn Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan. Henkilötiedot toimitetaan Rekisteröidylle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa Rekisteröidyn Pyynnön esittämisen päivämäärästä.

HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN

Jos poistatte käyttäjätilinne, Henkilötietonne poistetaan pysyvästi yhden (1) kalenterikuukauden kuluessa.

Osaa Henkilötiedoista, kuten esimerkiksi laskutustietoja, saatetaan säilyttää kauemmin. Tällaisia tietoja säilytetään, kunnes kaikki tilit on tasattu.

Jotakin informaatiota saatetaan säilyttää pysyvästi. Tällaisesta informaatiosta kuitenkin poistetaan kaikki yksilöivä tieto pysyvästi niin, ettei teitä yksilönä voida tunnistaa tiedoista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMISEN JA LUOVUTTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAAMUKSET

Kuten tässä Tietosuojakäytännössä on kuvattu, Henkilötietoja käytetään Palvelun ylläpitämiseen ja kehittämiseen, sekä oppimisprosessiin liittyvän palautteen tuottamiseen. Jos Henkilötietoja ei luovuteta, emme voi tuottaa teille täyttä Palvelua tai taata Palvelun kehityksen jatkuvuutta.

OIKEUS OTTAA YHTEYTTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETTUUN

Jos huomaatte virheen tai laiminlyönnin Henkilötietojen käsittelyssä meidän puoleltamme, pyydämme, että otatte meihin yhteyttä välittömästi.

Teillä on oikeus ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojavaltuutettuunne EU:n alueella.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT

Saatamme tarjota ja tuottaa Palvelua oppimisorganisaatioiden, kuten yritysten, julkishallinnon, yhdistysten, oppilaitosten, koulujen tai kerhojen kautta. Tällaisissa tapauksissa kyseisen organisaation henkilökunnalla on pääsy Henkilötietoihinne Palvelun kautta. Suosittelemme, että tutustutte kyseisen organisaation tietosuojakäytäntöön heidän verkkosivuillaan.

Verkkosivumme saattavat sisältää linkkejä ulkopuolisille verkkosivuille. Jos avaatte kolmannen osapuolen linkin, teidät ohjataan heidän verkkosivuilleen. Suosittelemme, että tutustutte jokaisen avaamanne verkkosivun tietosuojakäytäntöön.

Emme ota vastuuta yhdenkään tällaisen kolmannen osapuolen palvelun tuottajan tai verkkosivun tietosuojakäytännöstä tai heidän toimintaperiaatteistaan.

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Saatamme päivittää Tietosuojakäytäntöämme ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä suostumustanne. Tiedotamme mahdollisista muutoksista julkaisemalla uuden Tietosuojakäytännön Verkkosivuillamme. Lisäksi kirjaamme muutokset tämän Tietosuojakäytännön muutoslokiin.

Suosittelemme, että tarkistatte tämän Tietosuojakäytännön ajoittain muutosten varalta. Muutokset Tietosuojakäytäntöön astuvat voimaan, kun ne on julkaistu Verkkosivuillamme.

YHTEYSTIEDOT

Jos teillä on kysyttävää Tietosuojakäytännöstä, ottakaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@promentor.fi.

Kirjalliset tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:

Promentor Solutions Oy, Olarinluoma 7, 02200 Espoo, Suomi

MUUTOSLOKI

2022-09-23      Yhteystietoja on päivitetty